Hlavné menu


Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha obciam postihnutým povodňami

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny operatívne reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu zapríčinenú nepriaznivým počasím. V rámci svojich možností a kompetencií ponúka pomoc pri odstraňovaní následkov povodní.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od rána kontaktovali primátorov a starostov postihnutých obcí, aby ich oboznámili so zákonnými možnosťami pomoci. Jeden z nástrojov aktívnej politiky trhu práce umožňuje obciam,  samosprávnym krajom a niektorým právnickým osobám využiť nezamestnaných evidovaných na úrade práce na odstraňovanie následkov povodní a ochranu pred nimi. „Od rána prejavilo záujem o vytvorenie takéhoto pracovného miesta 149 subjektov, z ktorých väčšina sú obce a mestá. Vytvoriť by mali približne 557 miest v dĺžke trvania jeden až dva mesiace. Tieto údaje registrovali jednotlivé úrady práce do  dnešného popoludnia, preto je pravdepodobné, že počet ľudí, ktorí budú zamestnaní pri pomoci s povodňami, bude ešte narastať. Najviac pracovných miest by malo vzniknúť v okresoch Nové Zámky, Prievidza a Nitra,“ informoval minister Richter. Zamestnávateľ, ktorý takéto miesto vytvorí, dostane od UPSVR SR príspevok maximálne 526,11 € na  mesiac na jedného zamestnanca.

Mestá a obce môžu pri odstraňovaní následkov povodní využiť aj približne 4000 nezamestnaných na aktivačných prácach či 50 000  nezamestnaných zapojených do menších obecných služieb.