Hlavné menu


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny obnoví potravinovú a materiálnu pomoc

Ľuďom v hmotnej núdzi či v krízovej životnej situácií opäť pomôžu potravinové a hygienické balíčky. Na ich financovanie vyčlenila Európska komisia pre Slovensko v tomto roku takmer 19 miliónov eur. Do praxe sa tak vráti projekt, ktorý v minulosti pomohol stovkám chudobou ohrozených rodín a jednotlivcov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh Revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020 (OP FEAD), ktorý dnes schválila vláda. Úprava dokumentu vychádzala z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy, ktorým sa o. i. stanovuje rozdelenie zdrojov REACT-EU na rok 2021 pre členské štáty.

V rámci tejto novej iniciatívy navrhla Európska komisia navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov, vrátane OP FEAD, ktorý pomáha zmierňovať najhoršie formy chudoby v Európskej únii, ako sú potravinová deprivácia a materiálna deprivácia najodkázanejších osôb. Na tento rok tak Slovensko dostane 18 953 095,08 eur.

Potravinovú a materiálnu pomoc budeme realizovať prostredníctvom poskytovania potravinových a hygienických balíčkov, ale aj poskytovaním teplého jedla. Zodpovednou inštitúciou za distribúciu balíčkov bude rovnako ako v minulosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a partnerskými organizáciami Slovenský červený kríž, Charita Sv. Alžbety a Slovenská katolícka charita. 

Vzhľadom na proces verejného obstarávania na dodávanie balíčkov a zabezpečenie technickej pomoci vrátane partnerských organizácií, MPSVR SR predpokladá realizáciu potravinovej a materiálnej pomoci začiatkom budúceho roka.

 „Som rada, že sme získali ďalší nástroj, ktorým budeme vedieť pomôcť najodkázanejším rodinám v ťažkej sociálno-ekonomickej situácii spôsobenej aj pandémiou COVID-19“, povedala štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

Za obdobie 2014 – 2020 sme rozdali 1 435 952 potravinových balíčkov pre 749 621 konečných príjemcov, poskytli 190 773  teplých jedál  13 964 konečným príjemcom a 190 179 hygienických balíčkov pomohlo 113 284 konečným príjemcom.