Hlavné menu


Situácia na trhu práce zostáva aj naďalej stabilná, voľných pracovných miest je viac

V marci si, už tretí mesiac po sebe, našlo prácu viac ako 10 000 nezamestnaných. Trh práce ostáva aj naďalej stabilný, miera evidovanej nezamestnanosti sa zvýšila len mierne o 0,08 p. b. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny stále evidujú viac ako 60 000 voľných pracovných miest.

„Som rád, že pracovný trh je aj naďalej stabilný. Najvyššia štátna finančná pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom práve z dielne rezortu práce je účinná a druhá pandemická vlna nespôsobila radikálny nárast nezamestnanosti. Vychádzajúc z našich údajov potvrdzujem aj zvýšenie počtu voľných pracovných miest. Verím, že v blízkej dobe dôjde k opätovnému oživeniu pracovných príležitostí,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V marci dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,98 %. %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom bol zaznamenaný nepatrný nárast o 0,08 p. b. (7,90 % vo februári 2021). Medziročný nárast je na úrovni 2,79 p. b. (5,19 % v marci 2020). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 218 627  osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 2 132 osôb (o 0,98 %).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v marci 2021 na úrovni 8,58 %. Medzimesačne, v porovnaní s februárom 2021, vzrástla o  0,03 p. b.. Úrady práce evidovali celkovo 234 942 ľudí bez práce, čo je o  654 osôb viac ako vo februári 2021. Podľa doby evidencie je až 89 361 uchádzačov evidovaných viac ako 12 mesiacov, čo predstavuje viac ako tretinu z celkového počtu nezamestnaných.

V marci si našlo prácu opäť viac ako  10 000 nezamestnaných

Už tretí mesiac po sebe sa na trhu práce uplatnilo viac ako 10 000 nezamestnaných. V marci 2021 si našlo prácu 10 893 nezamestnaných, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 754 osôb viac. Celkovo bolo v marci 2021 z evidencie vyradených 12 982 uchádzačov o zamestnanie, z toho 7 pre nespoluprácu a ďalších 2 082 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Slovenský trh práce stále ponúka viac ako 60-tisíc voľných pracovných miest. V marci 2021 ich úrady práce evidovali 62 792, čo je o  714 pracovných miest viac ako vo februári 2021.  Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 18 719 miest (podiel 29,81 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 2 795 (podiel 4,45 %). Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov bol v mesiaci marec na úrovni 27 466 a rovnako ako vo februári a v januári tak prekročil hranicu 27 000 (január 27 415, február 27 426). Najčastejšie ponúkali zamestnávatelia voľné pracovné miesta v profesii Operátori a montéri strojov a zariadení (28 846 miest), kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (13 448  miest) a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (6  968  miest).

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi sa znížil

V marci dosiahol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi 60 494 osôb. Medzimesačne sa počet poberateľov znížil o 134 osôb (február: 60 628 poberateľov). Medziročne bol zaznamenaný pokles o 431 poberateľov (marec 2020: 60 925 poberateľov).