Hlavné menu


Zmluvy, objednávky, faktúry

Ministerstvo zverejňuje uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. (.pdf) na webovej stránke Centrálny register zmlúv, ktorú spravuje úrad vlády.

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií od 1.1.2011.

Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.