Hlavné menu


Zasielanie Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ

Uvedenou službou oznamuje zamestnávateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny skončenie zamestnania občana členského štátu EU s ktorým mal uzavretý pracovnoprávny vzťah. Informačná karta sa podáva príslušnému úradu práce, v ktorého územnom obvode bol občan členského štátu EÚ zamestnaný najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia  zamestnania.

Úrad práce po zaevidovaní Informačnej karty zasiela „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“ do elektronickej schránky zamestnávateľa.

Informačnú kartu je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo listinne (poštou alebo osobne) . Zaslanie Informačnej karty nie je spoplatnené.

Pre zasielanie je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Informačnú kartu odoslať).

 Podrobnejšie informácie o službe Zasielanie Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ

 Elektronická služba Zasielanie Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ

Manuál k vypĺňaniu Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ

VIDEO k vypĺňaniu Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ