Hlavné menu


Zamestnávatelia môžu ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj elektronicky

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu EÚ. Elektronizácia služieb uľahčí zamestnávateľom alebo informujúcim organizáciám vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov. Zároveň zautomatizovanie procesov výrazne odbremení aj pracovníkov úradov. Prinášame tak verejnosti služby zodpovedajúce zásadám debyrokratizácie a elektronizácie štátnej správy.

V zmysle zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný informovať prostredníctvom informačnej karty úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe cudzinca do zamestnania a o skončení jeho zamestnania, a to v lehote siedmych pracovných dní. Príslušnému úradu, podľa miesta výkonu zamestnania, zamestnávateľ môže podať informačnú kartu poštou alebo osobne a od mája 2022 už aj elektronicky. Všetky uvedené formy podania spĺňajú zákonnú informačnú povinnosť zamestnávateľa.

Elektronické služby zasielania informačných kariet sú dostupné na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Zamestnávatelia si na tomto portáli môžu vyhľadať príslušnú službu podľa kľúčových slov alebo nájdu  priame odkazy na webstránke ministerstva práce, kde sú uverejnené aj manuály k vypĺňaniu informačných kariet. Pre zasielanie formulára je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID) a tiež podpísanie informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom. Úrad práce už nebude potvrdzovať zaslané formuláre, ale bude zasielať potvrdenie o prijatí informačnej karty do elektronickej schránky zamestnávateľa.

Prostredníctvom informačnej karty nahlasujú zamestnávatelia aj zamestnancov, ktorým bolo udelené národné vízum. 1. apríla 2022 nadobudli účinnosť nariadenia vlády SR, ktorými sa spúšťa zrýchlená schéma udeľovania národných víz pre zjednodušený prístup vodičov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín na slovenský trh práce. Cieľom nariadení je skrátiť procesy zamestnávania vo vybraných nedostatkových profesiách. V súlade s týmto cieľom je aj uľahčenie nahlasovania alebo odhlasovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej komunikácie s úradom.

Zamestnávatelia môžu naďalej využiť možnosť zasielania formulárov informačných kariet listinnou formou prostredníctvom pošty alebo osobným podaním. Upozorňujeme však na zmenu vzorov formulárov, ktoré sú dostupné na webstránke ústredia práce.