Hlavné menu


Nezamestnanosť dosiahla v novembri ročné minimum

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v novembri 2013 úroveň 13,5 %. Oproti predchádzajúcemu mesiacu je to pokles o 0,16 percentuálneho bodu. V tomto roku ide o najnižšiu mieru nezamestnanosti.

Úrady práce evidovali v novembri 364 233 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo je o  4 414 osôb menej ako v októbri. Miera nezamestnanosti poklesla aj medziročne. „Už druhý mesiac máme medziročný pokles miery nezamestnanosti, tentoraz o 0,44 percentuálneho bodu, keďže v novembri 2012 predstavovala úroveň 13,94 %," informoval generálny riaditeľ ÚPSVaR Marián Valentovič.

Nezamestnanosť sa oproti predošlému mesiacu znížila vo všetkých krajoch. Najvýraznejšie poklesla v Trnavskom kraji, a to o 0,25 percentuálneho bodu.