Hlavné menu


Dotácia v rámci inflačnej pomoci

Usmernenie k poskytnutiu dotácie v rámci inflačnej pomoci v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre  poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb

  • Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 3j NV SR č. 131/2022 Z. z. v znení v znení NV SR č. 374/2022 Z. z.  – "dotácia v rámci inflačnej pomoci"  - (vo formáte .docx, vo formáte .odt)
  • Príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3j NV SR č. 131/2022 Z. z. v znení v znení NV SR č. 374/2022 Z. z.  – "dotácia v rámci inflačnej pomoci"  (vo formáte .xlsx, vo formáte .ods)
  • Pomocný register na vyplnenie prílohy k žiadosti o o poskytnutie dotácie podľa § 3j NV SR č. 131/2022 Z. z. v znení v znení NV SR č. 374/2022 Z. z.  – "dotácia v rámci inflačnej pomoci" (vo formáte .xlsx, vo formáte .ods)
  • Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa § 3j NV SR č. 131/2022 Z. z. v znení v znení NV SR č. 374/2022 Z. z.  do 31. mája 2023 – "dotácia v rámci inflačnej pomoci" (vo formáte .docx, vo formáte .odt)

 

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.