Hlavné menu


Nezamestnanosť opäť klesla, zamestnanosť je najvyššia od decembra 2019

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku klesala v novembri už desiaty mesiac po sebe a ustálila sa na hodnote 5,83 percenta. Podiel disponibilných uchádzačov (PDU) o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v Slovenskej republike bol 4,32 %. Najmenej ľudí bez práce hlásil Bratislavský kraj. Na druhej pozícii bol Trnavský kraj, ktorý na tejto pozícii po deviatich mesiacoch vystriedal Trenčiansky kraj.

„Nezamestnanosť aj v novembri klesla. Čo ma teší ešte viac, neustále stúpa počet pracujúcich. Zamestnanosť je najvyššia od decembra 2019. To znamená, že sme sa  v počte zamestnaných dostali na predkrízovú úroveň, čo potvrdzuje, že slovenský trh práce funguje dobre,“ zhodnotil vývoj na trhu práce minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. 

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v novembri medzimesačne o 7 stotín  percentuálneho bodu na úroveň 5,83 percenta. Počet nezamestnaných klesal takmer vo všetkých krajoch Slovenska v výnimkou Banskobystrického. Najvýraznejšie, a to o 12 stotín percentuálneho bodu, sa nezamestnanosť znížila v Trnavskom kraji, ktorý sa po Bratislavskom stal krajom s druhou najnižšou nezamestnanosťou. Ľudí bez práce bolo v porovnaní s októbri menej aj v Trenčianskom kraji, ktorý bol v uplynulý mesiac krajom s treťou najnižšou nezamestnanosťou.

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer doplnil, že úrady práce pomohli tento rok desiatkam tisícov klientov a na túto pomoc použili desiatky miliónov eur: „Štatistiky ukazujú, že sme boli v tejto pomoci úspešní. Čísla sú pozitívne a osobne si cením, že tento rok sme boli schopní zamerať sa napriek množstvu nečakaných výziev aj na preventívne opatrenia. Spomenul by som národný projekt Nestrať prácu -  vzdelávaj sa. Pracujúcim ľuďom, či osobám na materskej a rodičovskej dovolenke dáva možnosť získať bezplatne dodatočné vzdelanie a zásadne tak pomôcť vyhnúť sa nezamestnanosti.“

Od začiatku roka klesla miera evidovanej nezamestnanosti o 1,13 percentuálneho bodu a za týmto poklesom zďaleka nestoja iba regióny s nízkym počtom ľudí bez práce. Napríklad v okrese Rimavská Sobota, teda v okrese s najvyššou nezamestnanosťou, evidujeme od konca januára pokles o 1,21 percentuálneho bodu, v Revúcej o 1,4 a v Sabinove o 1,19. Povzbudzujúci vývoj vidíme aj v oblasti dlhodobej nezamestnanosti, ktorá tradične patrí k slabinám nášho trhu práce. V priebehu roka klesol počet ľudí, ktorí sú viac ako rok bez práce, takmer o pätinu. Ich počet bez prerušenia klesá už 16 mesiacov za sebou. Aj celkový počet ľudí bez práce v evidencii klesá. Od začiatku roka približne o 15 percent.

Spomedzi okresov zaznamenal najvýraznejší pokles miery evidovanej nezamestnanosti okres Sabinov. Podľa analytika Inštitútu sociálnej politiky Matúša Baliaka tam okrem poklesu celkového počtu uchádzačov o zamestnanie rástol počet uchádzačov, ktorí sú nedisponibilní z dôvodu prípravy na trh práce. Na prípravu využívajú viaceré aktívne opatrenia rezortu práce, vďaka ktorým prehlbujú svoje vzdelanie a rozvíjajú svoje zručnosti. „Tento vývoj prispel k poklesu miery evidovanej nezamestnanosti v Sabinove z úrovne 15,85 % v auguste až na novembrových 14,42 %,“ vysvetlil Baliak

Štatistika nezamestnanosti – november 2022:

 • Miera evidovanej nezamestnanosti v Bratislavskom kraji: 3,20 % (3,25 % v októbri 2022; 4,42 % v novembri 2021).
 • Miera evidovanej nezamestnanosti v Trnavskom kraji: 3,57 % (3,69 % v októbri 2022; 4,08 % v novembri 2021).
 • Miera evidovanej nezamestnanosti v Trenčianskom kraji: 3,59 % (3,69 % v októbri 2022; 4,18 % v novembri 2021).
 • Miera evidovanej nezamestnanosti okrese Sabinov: 14,42 % (14,68 % v októbri 2022; 14,73 % v novembri 2021).
 • Miera evidovanej nezamestnanosti: 5,83 % (5,90 % v októbri 2022; 6,64 % v novembri 2021).
 • Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v SR: 4,32 % (4,37 % v októbri 2022).
 • Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 6,52 % (6,57 % v októbri 2022; 7,33 % v novembri 2021).
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 158 348 (160 266 osôb v októbri 2022; 179 578 osôb v novembri 2021).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov:  176 910 (178 265 v októbri 2022; 198 327 osôb v novembri 2021).
 • Na trhu práce sa v septembri umiestnilo 10 838 uchádzačov o zamestnanie (12 781 v októbri 2022).
 • Počet voľných pracovných miest: 81 909 (82 888 v októbri 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 26 883 miest (podiel 32,82 %),  najmenej  miest   bolo  v  Košickom kraji 3 334 (podiel 4,07 %).
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 42 611.
 • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených v októbri: 4 (počet ohrozených pracovných miest - 217).

 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254