Hlavné menu


Kariéra

VK/2024/0414
Inšpektor pre oblasť sociálnych služieb - pracovisko Inšpekcie v sociálnych veciach Žilina

Link: https://cisss.gov.sk/employee-selection/detail/ad0ae04d-637f-400d-af5e-bfb8ebd65406
Termín podávania prihlášok do VK je od 15.07.2024 do 22.07.2024

VK/2024/0411
Inšpektor pre oblasť sociálnych služieb - pracovisko Inšpekcie v sociálnych veciach Nitra

Link: https://cisss.gov.sk/employee-selection/detail/f4120c27-3fa5-48d7-9dff-1ee23a416c61
Termín podávania prihlášok do VK je od 15.07.2024 do 22.07.2024

VK/2024/0409
Inšpektor pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Inšpekcie v sociálnych veciach Trnava

Link: https://cisss.gov.sk/employee-selection/detail/b41c7763-dd02-4e66-8f1d-f16fd646dec5
Termín podávania prihlášok do VK je od 15.07.2024 do 22.07.2024

VK/2024/0406
Inšpektor pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Inšpekcie v sociálnych veciach Trenčín

Link: https://cisss.gov.sk/employee-selection/detail/f71536f8-44c2-40de-afaa-06b8b13e1e6d
Termín podávania prihlášok do VK je od 15.07.2024 do 22.07.2024

VK/2024/0405
Inšpektor pre oblasť sociálnych služieb – pracovisko Inšpekcie v sociálnych veciach Trenčín

Link: https://cisss.gov.sk/employee-selection/detail/bf2f7689-7421-4ba0-a66b-7b239f116dd1
Termín podávania prihlášok do VK je od 15.07.2024 do 22.07.2024