Hlavné menu


Oslavy MDD v detských domovoch

Čelní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR potešili aj tento rok deti v detských domovoch pri príležitosti ich medzinárodného dňa.

Minister práce Ján Richter vycestoval za deťmi do detského domova Maurícius v Kremnici, v ktorom sú okrem zdravých detí aj deti s poruchami sluchu. Pracovníci tohto zariadenia v príjemnej rodinnej atmosfére učia deti zvládať všetky pozitíva, ale aj negatíva bežného rodinného života. "Z toho, čo vidím, som potešený, deti sú napriek hendikepu, ktorý majú, dobre pripravované do života," povedal minister.

Deti sa návšteve pochválili okrem iného aj s tým, že úspešne reprezentovali nielen ich domov, ale aj Slovenskú republiku na  Svetových hrách - špeciálnej olympiáde v Číne, kde sa umiestnili na treťom mieste. Na Európskych hrách získali prvé miesto a rovnako obrovský úspech zožali aj na Špeciálnej olympiáde svetových zimných hier v Idaho v USA v roku 2009, odkiaľ si priniesli zlatú medailu.

Príjemné popoludnie zavŕšil kultúrny program. Napriek nie veľmi priaznivému počasiu bola aj „opekačka“ a vyhodnotenie maliarskej súťaže, ktorej víťazi si prevzali ceny z rúk samotného ministra.

MDD oslávili s deťmi aj štátny tajomník Branislav Ondruš, ktorý navštívil detský domov Dedina mládeže pri Komárne, generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky Nadežda Šebová spolu s riaditeľom kancelárie štátneho tajomníka Júliusom Činčalom zasa detský domov v Bernolákove a vedúci služobného úradu Jozef Vančo zavítal do  detských domovov v Skalici a v Holíči.

Sériu stretnutí s deťmi zavŕšil štátny tajomník Jozef Burian návštevou detských domovov Slon v Šarišských Michaľanoch a v Košickej Novej Vsi.