Hlavné menu


Všetci dôchodcovia dostanú mimoriadny príspevok vo výške 300 eur

Poslanci NR SR dnes schválili mimoriadny jednorazový príspevok pre dôchodcov z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Poberatelia dôchodkov tak k súčasnému 13. dôchodku dostanú aj túto jednorazovú dávku vo výške 300 eur, namiesto pôvodných 150 eur. Celkovo tak štát vyčlení na dodatočný 13. dôchodok 440 miliónov eur. Paušálny príspevok bude v samostatnej platbe vyplácať Sociálna poisťovňa už v decembri 2023.

Keďže právnu úpravu a vyplatenie plnohodnotného 13. dôchodku už nie je možné z technických dôvodov zrealizovať v tomto roku, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš navrhol na preklenutie tohto obdobia vyplatenie jednorazového príspevku pre každého poberateľa dôchodkovej dávky.

 „Som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť dodatočné zdroje, aby sme k súčasnému tzv. 13. dôchodku pridali všetkým seniorom ďalších 300 eur. V praxi to znamená, že v tomto roku sa výška mimoriadnej dávky bude pohybovať v sume od 350 eur do 600 eur. Ešte v tomto roku tak vyplatíme všetkým poberateľom dôchodkov celkovo o 440 miliónov eur naviac. V tejto výške je to teda naposledy, pretože už v ďalšom roku pre Vianocami vyplatíme plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného starobného dôchodku za predchádzajúci rok, teda až 606 eur. Tento 13. dôchodok vo výške svojich priemerných dôchodkov dostanú aj vdovci, vdovy, invalidi, siroty a poberatelia predčasného dôchodku,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Aktuálne už prebieha vyplácanie tzv. 13. dôchodku Sociálnou poisťovňou, preto tento jednorazový príspevok bude vyplatený v samostatnej platbe v decembri tohto roka.