Hlavné menu


Prihlásenie sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je jednoduchšie

Evidovať sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade straty zamestnania, či hľadania novej práce, je po novom podstatne jednoduchšie. Prostredníctvom webového portálu slovensko.sk sa môžu ľudia jednoducho registrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie či poslať žiadosť o sprostredkovanie vhodného zamestnania z pozície záujemcu o zamestnanie.

Na portál slovensko.sk boli v týchto dňoch zaradené nové elektronické formuláre na podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie pre ľudí bez práce. Pre tých, ktorí zamestnanie majú, no chcú využiť služby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri hľadaní si lepšieho uplatnenia na trhu práce, je k dispozícii žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania. Novinka odstránila potrebu fyzickej návštevy úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či komplikovaného podávania žiadosti cez internet.

„Na prvý pohľad drobné zlepšenie má potenciál ušetriť ľuďom mnoho času a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podstatne zefektívniť prácu. Po významnom zjednodušení podávania výkazov o zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím je to už druhá takáto novinka, ktorú sme tento rok ohlásili. Naďalej budeme hľadať ďalšie možnosti, ako vylepšovať služby poskytované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,“ generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

V hlavnej ponuke na titulnej stránke portálu slovensko.sk si stačí vybrať kategóriu Zamestnanie. Z ponúknutého výberu kliknúť na možnosť Strata a hľadanie zamestnania, kde sa návštevníkovi ponúknu možnosti Podávanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a Podávanie žiadosti záujemcu o zamestnávanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania. Po výbere jednej z možností je návštevník presmerovaný priamo na príslušný elektronický formulár. Ak sa návštevník predtým neprihlásil, portál ho automaticky, ešte pred vypĺňaním formulára, presmeruje na prihlasovaciu stránku. Prihlásiť sa na portál slovensko.sk je možné prostredníctvom občianskeho preukazu alebo cez aplikáciu Slovensko v mobile.

„Vďaka efektívnej spolupráci s ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny sa nám úspešne darí napredovať v elektronizácií služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Práve registrácia uchádzačov o zamestnanie cez portál slovensko.sk je ďalším príkladom toho, že sa snažíme poskytnúť nezamestnaným ľuďom čo najväčšiu podporu,“ dodal Peter Ormandy.