Hlavné menu


Výzva na zasielanie nominácií

Rezortné vyznamenania

 

Už od roku 2009 si každoročne pripomíname Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Valné zhromaždenie OSN týmto krokom potvrdilo, že uskutočňovanie sociálneho rozvoja a sociálnej spravodlivosti je nevyhnutné na realizáciu a udržiavanie mieru a bezpečnosti. Tento medzinárodne uznávaný deň je venovaný sociálnej spravodlivosti, dodržiavaniu ľudských práv a slobôd, podpore sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín, boju proti chudobe, za rovnosť a spravodlivé podmienky pre zamestnancov.

Pri tejto príležitosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu na zasielanie nominácií zamestnancov rezortu a významných osobností, ktoré si zaslúžia celospoločenskú pozornosť i uznanie za svoje nadštandardné úsilie pri presadzovaní sociálnej spravodlivosti a aktívne sa podieľali na rozvoji sociálnej politiky v Slovenskej republike v roku 2023.

Tradičné udeľovanie rezortných vyznamenaní vyzdvihuje spoločensky dôležitú prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti, ktorá má pre našu spoločnosť nevyčísliteľnú hodnotu. Ľudia s mimoriadnym prínosom v tejto oblasti si nepochybne zaslúžia morálne ocenenie.

Nomináciu na udelenie rezortného vyznamenania vo forme vyplneného formulára môže navrhovateľ zaslať elektronicky alebo poštou na nižšie uvedené adresy do 18. marca 2024:

event@employment.gov.sk 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Odbor komunikácie

Špitálska 4, 6, 8

816 43 Bratislava

 

Dokumenty:

Formulár

Zásady udeľovania vyznamenaní MPSVR SR