Hlavné menu


Skutočný 13. dôchodok definitívne schválený

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládnu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza plnohodnotný 13. dôchodok, a to pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok. Po novom sa 13. dôchodok stáva riadnou dôchodkovou dávkou, ktorú bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

„13. dôchodok sa po rokoch konečne stáva realitou. Chcem, aby si seniori tento moment zapamätali. Skutočný 13. dôchodok bude vyplatený už v decembri všetkým poberateľom dôchodkov bez ohľadu na to, aký druh dôchodku poberajú. Významnosť tohto opatrenia dokazuje aj to, že bol v parlamente schválený ústavnou väčšinou. 13. dôchodok sme zaviedli ako trvalé opatrenie, pokiaľ to iná vláda nezmení,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Suma 13. dôchodku bude vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. V tomto roku bude pre poberateľov starobného dôchodku 13. dôchodok vo výške 606,30 Eur. V tejto výške dostanú 13. dôchodok aj invalidní dôchodcovia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok tiež poberateľom invalidných, sirotských, vdovských, či vdoveckých dôchodkov, a to vo výške ich priemerných dôchodkov za predchádzajúci rok. V zákone je však tzv. poistka, ktorá stanovuje, že 13. dôchodok nesmie klesnúť pod sumu 300 Eur. 13. dôchodok dostanú aj výsluhoví dôchodcovia, teda bývalí príslušníci bezpečnostných zložiek štátu.

Zároveň vláda SR bude môcť nariadením rozhodnúť o skoršom vyplatení časti 13. dôchodku, a to najmä v prípade, ak by sa zhoršila sociálna a ekonomická situácia. V nasledujúcej tabuľke uvádzame sumy 13. dôchodkov pre rok 2024, a to pre konkrétne skupiny poberateľov dôchodkov. Dôchodok priemerný dôchodok

Dôchodok

Priemerný dôchodok

2023

13. dôchodok 2024

invalidný nad 70%
493,8 Eur
493,8 Eur
vdovský sólo
339 Eur
339 Eur
invalidný do 70%
272,3 Eur
300 Eur
vdovecký sólo
278 Eur
300 Eur
sirotský
181,4 Eur
300 Eur

V tomto roku vyplatí Sociálna poisťovňa 13. dôchodok 1 470 000 poberateľom dôchodkových dávok.

V priloženom odkaze posielame tiež vyjadrenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša: https://we.tl/t-b259P4bbGQ