Hlavné menu


Nezamestnaní už pomáhajú pri záchrane pamiatok

Ľudia bez práce v regiónoch sa už od začiatku mája podieľajú na záchrane národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom národného projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike. Projekt spustil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR na začiatku apríla.

Cieľom projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike je zlepšiť prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vytvorenia pracovných príležitostí a prispieť k záchrane národných kultúrnych pamiatok. Zapojili sa do neho subjekty zo zoznamu oprávnených žiadateľov, ktoré pripravilo ministerstvo kultúry. Sú medzi nimi obce, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby a iné právnické alebo fyzické osoby.

„Projekt Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike sme oficiálne spustili iba pred mesiacom a už sme sa dohodli na podpore 418 pracovných miest v mnohých regiónoch pri obnove a záchrane kultúrnych pamiatok. Štát na túto pomoc vynaloží 11 miliónov eur. Vzniknuté miesta obsadia predovšetkým uchádzači o zamestnanie, ľudia, ktorí majú problémy nájsť si prácu vo svojich bydliskách. Teší ma, že medzirezortná spolupráca začala takto sľubne a vďaka nej pomáhame tam, kde treba,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Na konci marca tohto roka evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 141 043 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku. Podobné projekty, ako je národný projekt Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike, realizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny aj v období od roku 2011 do roku 2021 s celkovým čerpaním finančných prostriedkov vo výške 20 304 310 eur. V roku 2011 sa do projektu zapojilo 50 uchádzačov o zamestnanie. V nasledujúcich rokoch ich počet významne vzrástol. V období od rokov 2012 až 2021 sa do projektu zapojilo v priemere 580 nezamestnaných. V rokoch 2022 a 2023 zastrešovalo obdobný projekt ministerstvo kultúry.

„Mesiace intenzívnych príprav priniesli dobre nastavený projekt. Na jednej strane zabezpečuje kontinuitu prác na kultúrnych pamiatkach, na strane druhej vychádza v ústrety potrebám a možnostiam zapojených subjektov. Napríklad tým, že podporu poskytuje vopred prostredníctvom zálohových platieb. Osobne si cením, že dáme príležitosť ľuďom bez práce získať mimoriadne skúsenosti a podieľať sa na zmysluplnom poslaní,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Peter Ormandy.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

https://eurofondy.gov.sk/