Hlavné menu


Dôchodkový systém

Dôchodkový systém v Slovenskej republike tvorí:

  • starobné dôchodkové sporenie je príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti.
  • dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie
    • doplnkové dôchodkové sporenie -  príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.
    • celoeurópsky osobný dôchodkový produkt - dobrovoľné sporenie jednotlivca na dôchodok prostredníctvom využitia dlhodobých sporiacich a investičných produktov, ktoré poskytujú rôzne finančné inštitúcie.