Hlavné menu


Aktuality

11.11.2019

Medzinárodná konferencia Mosty a cena ministra

Pri príležitosti 19. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane ocenil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyzdvihol ich prínos pri sanácii rodín a nenahraditeľnú pomoc pri riešení rodinných a sociálnych problémov.

Galéria

Viac

08.11.2019

Reakcia na vyjadrenia strany Dobrá Voľba

Terénne opatrovateľské služby v domácom prostredí klientov sú dlhodobo veľmi žiadané, avšak v mnohých regiónoch Slovenska výrazne nedostatočné. Práve preto sa na ich podporu MPSVR SR pod vedením ministra Jána Richtera zameriava už od roku 2014. Za ten čas vyčlenilo prostriedky vo výške takmer 150 mil. eur na pomoc samosprávam. Situácia si totiž vyžiadala pozornosť štátu napriek faktu, že poskytovanie opatrovateľských služieb patrí už viac ako 15 rokov do výlučnej kompetencie obcí a miest.

Viac

29.10.2019

Ministerstvo pripravuje stratégiu Práca 4.0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov štúdiu dopadov digitálnej transformácie na trh práce, z ktorej vzíde komplexná stratégia Práca 4.0. O vplyve inovácií na pracovný trh dnes preto diskutovali odborníci na konferencii „Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?“. Otvoril ju minister Ján Richter.

Viac

 
28.10.2019

Deň rovnosti v odmeňovaní

Muž zarobí na Slovensku jedno euro, žena len 82 centov. Čo sa týka odpracovaných dní, tak v roku 2019 od 28. októbra ženy pracujú až do konca roka zadarmo. Aj preto si dnes pripomíname Deň rovnosti v odmeňovaní. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny pri tejto príležitosti zorganizovali verejnú diskusiu s odborníčkami pod názvom „Platia aj Vás ženským eurom?“, aby upozornili na nerovnaké odmeňovanie žien v spoločnosti a ponúkli riešenia, ako túto situáciu zmeniť.

Viac

24.10.2019

Výberové konanie na národného konzultanta pre UNICEF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spolupracuje na projekte „Zlepšenie monitorovania a hodnotenia náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike“, ktorý je implementovaný s podporou Európskej únie prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie.

Viac

23.10.2019

Informácie pre zamestnancov Potraviny Kačka, a. s. v konkurze

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš sa na pobočke Sociálnej poisťovne v Lučenci stretol so správkyňou konkurznej podstaty spoločnosti Potraviny Kačka, a.s a s predsedníčku Odborového zväzu pri CBA Simonou Stierankovou. Spolu so Sociálnou poisťovňou dohodli postup, aby sa prepustení zamestnanci spoločnosti dostali čo najskôr k dávkam z garančného poistenia z dôvodu nevyplatenia miezd.

Viac

 
21.10.2019

Minister oceňoval detských športovcov

Na pôde rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie športovcov z Centier pre deti a rodiny. Z rúk ministra Jána Richtera si prevzali ďakovné listy za úspešné reprezentovanie Slovenska na Medzinárodných športových hrách v maďarskom meste Kiskunmajsa.

Viac

18.10.2019

Mieru nezamestnanosti ovplyvnili absolventi

Už tradične pribudli v septembri do evidencie uchádzačov o zamestnanie tisícky čerstvých absolventov stredných škôl. Na druhej strane však veľké množstvo evidovaných odišlo na trh práce. Miera evidovanej nezamestnanosti sa tak medzimesačne zvýšila iba o 0,07 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 5,04 %. Úrady zaevidovali aj ďalšie nové voľné pracovné miesta.

Viac

17.10.2019

Svetový deň boja proti chudobe

Organizácia spojených národov pred 27 rokmi vyhlásila 17. október za Svetový deň boja proti chudobe. Chudoba je totiž jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa do boja s týmto fenoménom zapája aktívne a systematicky. Každé opatrenie, ktoré zlepší životné podmienky ľuďom sa totiž dá považovať za opatrenie smerujúce k boju proti chudobe.

Viac

 
16.10.2019

Európsky orgán práce začal svoju činnosť

Európsky orgán práce, ktorý bude sídliť v Bratislave, začal svoju činnosť po slávnostnej inaugurácii v Bruseli v stredu, 16. októbra. Na akcii nechýbal ani minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý úspešne bojoval za umiestnenie agentúry na Slovensku. Zúčastnil sa aj na prvom stretnutí správnej rady tejto agentúry.

Galéria

Viac

08.10.2019

Minister ocenil výnimočných

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter opäť oceňoval za pomoc rodinám, deťom a sociálne slabším. Z jeho rúk si na slávnostnom večere prevzali plakety nielen zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale aj tí, ktorí významne pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Galéria

Viac

02.10.2019

Začal sa mesiac úcty k starším

Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer 3 desaťročia. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. Snaha o zlepšovanie kvality ich života nemá zostať iba témou diskusií. Práve aktivity rôzneho charakteru sú priestorom, aby sa odborné poznatky a životné skúsenosti pretavili do reality.

Viac

 
Späť123456 ... 55

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku