Hlavné menu


Elektronický formulár

Žiadať o informácie MPSVR SR v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžete priamo online, vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Odpovedať: