Hlavné menu


Ministerstvo ponúka pomoc pri odstraňovaní následkov povodní

Mestá a obce môžu pri odstraňovaní následkov povodní využiť približne 50 000 nezamestnaných zapojených do aktivačných prác na základe dohody s obcou.

Minister Ján Richter vyzýva primátorov, starostov a občanov v oblastiach ohrozených a postihnutých povodňami, aby v otázkach humanitárnej, sociálnej, psychologickej pomoci alebo pomoci pri odstraňovaní následkov povodní kontaktovali príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ministerstvo ponúka aj finančnú podporu z humanitárneho fondu, pomoc zamestnancami sociálnych služieb, psychologickú pomoc, či pomoc pri získaní odškodnenia v súlade so zákonom č 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.
Najzložitejšia situácia je momentálne v Komárne. ÚPSVR Komárno dal k dispozícii Mestskému aj Obvodnému úradu zoznam mužov do 50 rokov, ktorí sú bez zamestnania a mohli by pomôcť prekonať krízový stav. Mnohí z nich už v týchto chvíľach aj pomáhajú napríklad pri napĺňaní vriec s pieskom, či pri iných nemenej dôležitých pomocných protipovodňových prácach.
Neistá situácia je aj v Centre sociálnych služieb Nové Stráže – Komárno. Toto zariadenie patriace VÚC Nitra je postavené medzi hrádzami. V prípade evakuácie je Úrad práce i tu pripravený podať pomocnú ruku.
Keďže počas povodní v roku 2002 bol zatopený aj Detský domov v Štúrove, nepretržite sledujeme situáciu i v tejto oblasti. Vďaka opatreniam, ktoré už boli vykonané všetkými kompetentnými zložkami, by sa situácia nemala zopakovať. V opačnom prípade sú pripravené riešenia sledujúce čo najmenší zásah do komfortu detí z detského domova.