Hlavné menu


Žiadosť o prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

 Podrobnejšie informácie o prídavku na dieťa

 Elektronická služba Rozhodovanie o prídavku na dieťa