Hlavné menu


Žiadosť o opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti slúži na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na:

  • výživu,
  • výchovu,
  • vzdelávanie
  • a bývanie dieťaťa.

 Podrobnejšie informácie o príspevku

 Elektronická služba Rozhodovanie o opakovanom príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti