Hlavné menu


Príspevky poskytované zamestnancovi

Zamestnancom, ktorí boli pred nástupom do zamestnania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sa poskytujú: