Hlavné menu


Podniková kolektívna zmluva

Podniková kolektívna zmluva sa uzatvára medzi jedným zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo viacerými odborovými organizáciami. U zamestnávateľa plní nasledovné významné funkcie:

  • je právnym nástrojom dosiahnutia a udržania sociálneho mieru u zamestnávateľa,
  • je prameňom práva,
  • je právnym  nástrojom  spolupráce  medzi  zamestnávateľom  a zamestnancami a ich odborovými organizáciami,
  • prostredníctvom podnikovej kolektívnej zmluvy možno zlepšovať pracovné, sociálne  a životné podmienky zamestnancov.

§2 ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku