Hlavné menu

17.07.2019

Kontroly v denných stacionároch

Zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrealizovali od začiatku tohto roku 124 kontrol u 76 poskytovateľov sociálnych služieb. Navštívili 52 denných stacionárov, z toho v siedmich boli opakovane. Mnohé zariadenia zákon neporušujú, avšak u niektorých zistili výrazné a cielené porušovanie zákona.
 

Celkovo na Slovensku aktuálne pôsobí 1208 zariadení sociálnych služieb. Štátna dotácia vo výške takmer 139 miliónov eur je určená pre 31 175 odkázaných ľudí. Čo sa denných stacionárov týka, tých je aktuálne 215 a majú slúžiť 4190 klientom. „Veľká časť týchto zariadení má výrazné nezrovnalosti, v niektorých až absurdného charakteru, kde nemožno hovoriť o omyle či administratívnej chybe, ale o rafinovaných metódach, alebo naopak, až brutálne očividnom podvádzaní," konštatuje štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Ako príklad uvádza falšovanie dochádzky klientov, v niektorých prípadoch dokonca samotní zamestnanci priznali, že takto konajú na pokyn prevádzkovateľa. „Veľmi často sme nachádzali v stacionári 2-3 klientov, hoci zariadenie vykazovalo 20-30 klientov v kontrolovaný deň. Je to jasné zneužívanie štátnej dotácie,“ zdôrazňuje štátny tajomník Ondruš. Ďalej sa potvrdila služba v stacionári zúžená len na podávanie obeda proti podpisu, ktorým klienti potvrdili, že boli v zariadení po celý deň, alebo minimálne 4 hodiny potrebné na splnenie nároku na dotáciu. Kontrolou sa zistila aj neprítomnosť zamestnancov, na ktorých mzdy MPSVR SR poskytuje dotácie, alebo prípad, keď samotní zamestnanci nepoznali mená svojich „ kolegov“. Nemenej alarmujúce je, že niektoré denné stacionáre zamestnávajú množstvo rodinných príslušníkov a títo sa vzájomne informujú o kontrolách. Takéto a ešte iné nedostatky a flagrantné porušovanie zákona bolo zistené v stacionároch Jar života vo Svidníku, Beva Istota Levice, Bella Vita v Belej nad Cirochou, v stacionári Hugold v Trebišove, či v obecných zariadeniach Bátorove Kosihy a Rovné.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa v tejto súvislosti obráti na Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb s tým, aby pre svojich členov prijala pravidlá istej etickej samoregulácie. Rovnako apeluje na vyššie územné celky, aby sprísnili vlastné kontroly týchto zariadení. „Drvivá väčšina našich odhalení je porušenie podmienok registrácie," zdôrazňuje Branislav Ondruš a poukazuje na fakt, že za registráciu stacionárov zodpovedajú práve samosprávne kraje. Dodáva, že roky sa vedie debata medzi ministerstvom práce a župami o potrebe pravidelného kontrolovania zariadení sociálnych služieb zo strany VUC.

Pokiaľ ide o samotné ministerstvo, to v istých prípadoch odstúpi od zmlúv vo financovaní a tiež bude navrhovať pre niektoré zariadenia vylúčenie z budúcej finančnej podpory. Neraz sa však stáva, že keď sa odhalí porušenie pravidiel, niektoré zariadenia ukončia činnosť. Následne však vzniknú nové, pričom v pozadí sú tí istí ľudia. „Taktiež sa obrátime na generálnu prokuratúru s podozrením zo spáchania subvenčného podvodu a budeme žiadať vrátenie peňazí za fiktívne vykazovaných klientov,“ akcentuje Ondruš.

Naopak, ukážkové fungovanie denných stacionárov pracovníci ministerstva zaznamenali prevažne pri verejných zariadeniach. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť napríklad stacionár prevádzkovaný mestom Nitra, obcou Veľké Ludince alebo bratislavský stacionár Sv. Vincenta de Paul.

Viac informácií

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk