Hlavné menu

21.07.2016

VÝZVA - Nominácie na Sociálny čin roka 2016

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v oceňovaní Sociálneho činu roka, ktorého tradícia siaha do roku 2003. Pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.