Hlavné menu

Propagačné materiály

Tell Someone You Trust (video Rady Európy prostredníctvom animovaného príbehu ponúka deťom vo veku 9 - 13 rokov možnosť porozumieť tomu čo je sexuálne násilie a aké sú možnosti ochrany)

video krátke - anglický jazyk

video dlhé - anglický jazyk

Kiko and the Hand (video Rady Európy ku kampani proti sexuálnemu zneužívaniu detí) - anglický jazyk

Handscape (video Rady Európy ku kampani proti telesným trestom) - anglický jazyk

The Lake (video Rady Európy, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie adolescentov o sexuálnom násilí) - anglický jazyk

Keep me safe (dokument Rady Európy, ktorý znázorňuje príklady dobrej praxe, týkajúce sa prevencie, vzdelávania a ochrany obetí sexuálneho násilia z rôznych štátov) - anglický jazyk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk