Hlavné menu

Aktivačné práce neaktívnych neaktivujú

Aktivačné práce, ktoré od roku 2004 vykonávajú desaťtisíce nezamestnaných osôb v hmotnej núdzi, by bolo vhodné v niektorých aspektoch reformovať. Vyplýva to z analýzy, ktorá skúma čistú účinnosť menších obecných služieb (tzv. aktivačné práce) v ich súčasnej podobe. Analýza ukázala, že účasť na aktivačných prácach za nárok na aktivačný príspevok nezvyšuje alebo len minimálne zvyšuje mieru uplatnenia účastníkov na trhu práce. Navyše, účastníci aktivačných prác zostávajú naďalej v systéme pomoci v hmotnejnúdzi vo väčšej miere ako podobní neúčastníci.

Aktivačné práce neaktívnych neaktivujú (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk