Hlavné menu

Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v centre pre deti a rodiny - V/A(MPSVR SR) 05-01, V/B(MPSVR SR)05-01 a V/C(MPSVR SR) 05-01

Formuláre k výkazom:

Vyplnené formuláre:

  • za rok 2020
  1. - V/A(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx )
  2. - V/B(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx )
  3. - V/C(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx )
  • za rok 2019
  1. - V/A(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx , .ods )
  2. - V/B(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx , .ods )
  3. - V/C(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx , .ods )

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk