Hlavné menu

Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v centre pre deti a rodiny - V/A(MPSVR SR) 05-01, V/B(MPSVR SR)05-01 a V/C(MPSVR SR) 05-01

Formuláre k výkazom:

Vyplnené formuláre:

 • za rok 2023
 1. V/A(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx )
 2. V/B(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx )
 3. V/C(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx )
 • za rok 2022
 1. V/A(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx .ods )
 2. V/B(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx , .ods )
 3. V/C(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx , .ods)
 • za rok 2021
 1. V/A(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx .ods )
 2. V/B(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx , .ods )
 3. V/C(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx , .ods )
 • za rok 2020
 1. V/A(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx )
 2. V/B(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx )
 3. V/C(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx )
 • za rok 2019
 1. V/A(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx , .ods )
 2. V/B(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx , .ods )
 3. V/C(MPSVR SR)05-01 ( .pdf , .xlsx , .ods )

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk