Hlavné menu

Posudzovanie reprezentatívnosti KZVS

Ak je v príslušnom odvetví uzatvorených viac KZVS, reprezentatívna KZVS môže byť v príslušnom odvetví len jedna , ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk