Hlavné menu

Zastupovanie zamestnancov

Je v záujme zamestnancov, aby si vybrali svojho zástupcu, s ktorým môže zamestnávateľ spolupracovať. Ak zamestnanci nemajú zástupcu, zamestnávateľ môže v určitých prípadoch konať celkom autonómne a jeho právne úkony budú platné.

Zamestnanci si môžu zvoliť formu zastupovania prostredníctvom:


Zamestnancov môže pri jednaní so zamestnávateľom zastupovať:


§ 11a Zákonníka práce

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk