Hlavné menu

Iný pracovný vzťah - Dohoda

Iný pracovný vzťah je vzťah založený jednou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

  • dohoda o vykonaní práce - (§ 226 Zákonníka práce)
  • dohoda o pracovnej činnosti - (§ 228a Zákonníka práce )
  • dohoda o brigádnickej práci študentov - (§ 227 a § 228 Zákonníka práce )

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa uzatvárajú iba výnimočne . Ak práca spĺňa znaky závislej práce zamestnávateľ musí so zamestnancom uzatvoriť pracovnú zmluvu.

Dohody (o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona č. 618/2003 Z.z..

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk