Hlavné menu

Uplatnenie nárokov

Ak si členovia domácnosti neuplatnia svoje nároky, nepovažujú sa za občanov v hmotnej núdzi.

Nároky sú:

 • výživné,
 • náhradné výživné,
 • dávky sociálneho poistenia,
 • dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,
 • dôchodky doplnkového dôchodkového sporenia,
 • dávky sociálneho zabezpečenia,
 • rodičovský príspevok,
 • opakované príspevky na podporu náhradnej starostlivosti,
 • nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.
 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti