Hlavné menu

17.05.2022

Včasná pomoc rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra sa oplatí

Zabezpečenie dostupných programov včasnej intervencie pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) by malo priaznivý vplyv na celú spoločnosť. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky, ktorá skúma návratnosť potenciálnych verejných investícií do takýchto programov. Každé investované euro sa môže vrátiť vo forme verejných a súkromných spoločenských prínosov v takmer dvojnásobnej hodnote.
 

Účasť sociálne či zdravotne znevýhodnených detí a ich rodín na programoch rozvoja v ranom veku neskôr vedie k lepším výsledkom v rôznych oblastiach ich života, napríklad vo vzdelávaní či na trhu práce. Výnimkou nie sú ani deti s poruchou autistického spektra. Inštitút sa bližšie pozrel na hodnotu spoločenských prínosov z včasných intervencií pre túto skupinu detí, ako aj na potenciálne náklady na ich poskytovanie. Modelový príklad takýchto intervencií, ktorými sa zaoberala štúdia ISP, zahŕňa náklady na 27-mesačný program založený na behaviorálnej terapii.

Prínosy intervencií v prípade detí s PAS a ich rodín zahŕňajú nielen vyššie súkromné príjmy osôb s PAS a ich rodičov a úsporu verejných zdrojov v oblasti vzdelávania či sociálnej starostlivosti, ale aj vyššie príjmy do verejného rozpočtu v súvislosti s lepším uplatnením na trhu práce. Analýza ukazuje, že prínosy prevyšujú náklady 1,3 až 1,9 násobne, a aj podľa ďalších indikátorov ekonomickej návratnosti by išlo o investíciu, ktorá je pre spoločnosť výhodná. „Môžeme predpokladať, že celkové čisté prínosy včasnej intervencie, súkromné aj verejné, v priebehu života jednej osoby s PAS dosiahnu 25,8 tisíc eur. Prostriedky, ktoré investujeme do včasnej intervencie sa vrátia vo forme spoločenských prínosov približne v 16. roku od začiatku investície,“ uvádza autorka štúdie Laura Salomonsová.

Zabezpečenie geografickej a finančnej dostupnosti včasnej intervencie pre deti s PAS a ich rodiny je výzvou, ktorá si vyžaduje spoluprácu viacerých rezortov a viaczdrojové financovanie. K tomu by mala prispieť aj Národná stratégia rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti na roky 2022-2030, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo v decembri minulého roka do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa skončilo v januári 2022. Národná stratégia bude predložená na vládu SR do konca mája 2022.

Podrobnejšie informácie nájdete v analýze ISP tu:

https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2022/05/Najvyssi-cas-na-vcasnu-intervenciu.pdf

O Inštitúte sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík. Viac informácii o inštitúte nájdete na https://institutsocialnejpolitiky.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk