Hlavné menu


Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Bezplatné konzultácie a kontrolu žiadostí o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a ich príloh poskytujeme prostredníctvom Regionálnych centier NP Inštitút sociálnej ekonomiky.

Odporúčame Vám preto, aby ste sa pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku obrátili na najbližšiu pobočku Regionálneho centra sociálnej ekonomiky, kde Vám zamestnanci  BEZPLATNE skontrolujú splnenie podmienok podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky nájdete tu: https://socialnaekonomika.sk/category/regionalne-centra-se/

Odbor sociálnej ekonomiky MPSRV SR si dovoľuje upozorniť  na zmenu poradových čísiel príloh k žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, a to z dôvodu zmien vykonaných v žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.