Hlavné menu


Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 v rámci národného projektu “Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku