Hlavné menu


Dovolenka

Nárok na dovolenku majú všetci starostovia a primátori. Nie je rozhodujúce, či funkciu vykonávajú v plnom rozsahu alebo na úväzok. Dovolenka patrí starostovi a primátorovi  v rozsahu podľa Zákonníka práce alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa.

Základná výmera dovolenky sú 4 týždne, vo výmere 5 týždňov patrí starostovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.

Nárok na dovolenku vzniká aj starostovi (primátorovi), ktorý v čase kandidovania na svoju funkciu nemal zamestnávateľa alebo bol:

  • podnikateľom,
  • nezamestnaný
  • alebo dôchodca.