Hlavné menu


Stravovanie

Starosta sa počas výkonu funkcie na účely stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.