Hlavné menu


Koronavírus - pracovná a sociálna oblasť

Pandémia koronavírusu sa výrazne dotýka života rodín, zamestnancov, zamestnávateľov či živnostníkov. Na týchto stránkach budeme preto informovať o všetkých opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v boji s pandémiou a poskytovať dôležité informácie z pracovnej a sociálnej oblasti.

Zapožičanie kyslíkových generátorov 

 

Novelizácia Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre prípad pandémie -  TU

Príloha č.19 Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre prípad pandémie

Príloha č. 6 Správa o mimoriadnej udalosti CDR-ZSS VZOR

Príloha č. 7 Správa o mimoriadnej udalosti (VZOR)

Príloha č. 7.1 Správa o ukončení mimoriadnej udalosti

Príloha č. 8 Vzor hlásenia pozitívneho testu na COVID – 19 (VZOR)

Príloha č. 8.1 Žiadosť o intervenčnú pomoc MPSVR SR pri zvládaní mimoriadnej udalosti (Príklad)

Príloha č. 8.2 Žiadosť o intervenčnú pomoc MPSVR SR pri zvládaní mimoriadnej udalosti 

Dňa 19.5.2021 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválil novelizáciu Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci medzi MPSVR SR, Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci, Pedagogickou fakultou UK a Pravoslávnou bohosloveckou fakultou PU, ktorého cieľom  je zabezpečenie pripravenosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na pandémiu akútnych respiračných ochorení (ďalej len "pandémia"), stanovenie úloh  ministerstva práce  a organizácií v pôsobnosti rezortu pri príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie a vzájomná spolupráca, za účelom poskytovania pomoci a podpory klientom zariadení prostredníctvom študentov akreditovaného študijného odboru sociálna práca na dobrovoľnej báze

Postup pri zabezpečení chýbajúcich personálnych kapacít v zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom študentov sociálnej práce

 

Opatrenia pri vstupe na územie SR - TU

Dávame vám do pozornosti aj:

 

Pracovná oblasť

Informácie a rady pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO.

Čítaj ďalej

Ošetrovné a nemocenské

Informácie o poskytovaní pandemického ošetrovného a nemocenského.

Čítaj ďalej

 

Rodiny s deťmi

Informácie o poskytovaní príspevkov pre rodiny s deťmi.

Čítaj ďalej

 

Seniori

Odporúčané postupy, formy pomoci a podpory seniorom.

Čítaj ďalej

Nezamestnaní

Informácie pre ľudí, ktorí prišli o prácu, alebo si prácu hľadajú.

Čítaj ďalej

Osoby s ŤZP

Informácie o zmenách pri poskytovaní príspevkov pre osoby s ŤZP.

Čítaj ďalej

Sociálne služby

Informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, klientov a ich rodiny.

Čítaj ďalej

 

Hmotná núdza

Informácie o zmenách pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi.

Čítaj ďalej

SPOD a SK

Opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí o sociálnej kurately.

Čítaj ďalej

 

Jasle

Informácie o zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov.

Čítaj ďalej

Centrum pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže

Usmernenia pri repatriáciách maloletých detí.

Čítaj ďalej

 

Humanitárna pomoc

Informácie o humanitárnej pomoci počas mimoriadnej situácie.

Čítaj ďalej

Informácie

Poskytovanie informácií z pracovnej a sociálnej oblasti.

Čítaj ďalej

Zavolajte nám, pomôžeme vám

Pomoc pre seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, deti a mládež.

Čítaj ďalej