Hlavné menu


Dokumenty

Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a program jej realizácie na roky 2021 – 2023

 

Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020

Plnenie úloh Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020

Koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008-2012:

Plnenie úloh Koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike

Ostatné dokumenty


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku