Hlavné menu


Strategické dokumenty v oblasti zamestnanosti do roku 2030

Strategické priority rozvoja zamestnanosti v Slovenskej republike (.pdf)

Národný plán posilnenia Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike (.pdf)

Akčný plán na ďalšie posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR (.pdf)