Hlavné menu

Zasadnutia rady vlády

Zasadnutie z 21. októbra 2019

Zasadnutie zo 7. júna 2019

Zasadnutie z 18. marca 2019

Zasadnutie z 8. októbra 2018

Zasadnutie z 18. júna 2018

Zasadnutie z 27. marca 2018

Zasadnutie z 9. novembra 2017

Zasadnutie z 30. júna 2017

Zasadnutie zo 17. marca 2017

Zasadnutie z 21.10.2016

Zasadnutie z 24.6.2016

Zasadnutie z 23.11.2015

Zasadnutie z 26.6.2015

Zasadnutie z 20.3.2015

Zasadnutie z 13.10.2014

Zasadnutie z 19.5.2014

Zasadnutie z 27.2.2014

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk