Hlavné menu

Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (V(MPSVR SR) 13-01)

Formuláre k výkazu:

Vyplnené formuláre:

 1. Bratislavský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 2. Trnavský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 3. Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 4. Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 5. Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 6. Banskobystrický kraj ( .pdf, .xlsx, .ods)
 7. Prešovský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 8. Košický kraj ( .pdf, .xlsx, .ods)
 1. Bratislavský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 2. Trnavský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 3. Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 4. Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 5. Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 6. Banskobystrický kraj ( .pdf, .xlsx, .ods)
 7. Prešovský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 8. Košický kraj ( .pdf, .xlsx, .ods)
 1. Bratislavský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 2. Trnavský kraj ( .pdf, .xlsx, .ods)
 3. Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 4. Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 5. Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 6. Banskobystrický kraj ( .pdf, .xlsx, .ods)
 7. Prešovský kraj ( .pdf , .xlsx , .ods )
 8. Košický kraj ( .pdf, .xlsx, .ods)

Bratislavský kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Trnavský kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Trenčiansky kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Nitriansky kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Žilinský kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Banskobystrický kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Prešovský kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Košický kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Bratislavský kraj ( . pdf , .xlsx , . ods )

Trnavský kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Trenčiansky kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Nitriansky kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Žilinský kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Banskobystrický kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Prešovský kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Košický kraj ( . pdf , . xlsx , . ods )

Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )

Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls)
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk