Hlavné menu

Sadzby v roku 2017

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy

 • v eurách za hodinu pre najčastejšie uplatňované dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca (40 hodín, 38,75 hodiny a 37,5 hodiny) a
 • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času


  boli v roku 2017 nasledovné:

  Stupeň náročnosti prac. miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sadzby v € pre ustanovený pracovný čas Mesačné sadzby v eurách
  40 hodín týždenne 38,75 hodiny týždenne 37,5 hodiny týždenne
  1 1,0 2,5000 2,5806 2,6667 435,00
  2 1,2 3,0000 3,0968 3,2000 522,00
  3 1,4 3,5000 3,6129 3,7333 609,00
  4 1,6 4,0000 4,1290 4,2667 696,00
  5 1,8 4,5000 4,6452 4,8000 783,00
  6 2,0 5,0000 5,1613 5,3333 870,00

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti