Hlavné menu

Sadzby v roku 2019

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy

 • v eurách za hodinu pre najčastejšie uplatňované dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca (40 hodín, 38,75 hodiny a 37,5 hodiny) a
 • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času


  boli v roku 2019 nasledovné:

  Stupeň náročnosti prac. miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinové sadzby v € pre ustanovený pracovný čas Mesačné sadzby v eurách
  40 hodín týždenne 38,75 hodiny týždenne 37,5 hodiny týždenne
  1 1,0 2,9890 3,0854 3,1883 520,00
  2 1,2 3,5868 3,7025 3,8259 624,00
  3 1,4 4,1846 4,3196 4,4636 728,00
  4 1,6 4,7824 4,9367 5,1012 832,00
  5 1,8 5,3802 5,5538 5,7389 936,00
  6 2,0 5,9780 6,1708 6,3765 1040,00

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk