Hlavné menu

Úprava sadzieb

Sadzby minimálnych mzdových nárokov sa automaticky zvyšujú pri zvýšení sumy minimálnej mzdy. Zhoda je aj v:

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk