Hlavné menu


Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Zákon o sociálnych službách upravuje zameranie sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi. V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je možné poskytovať starostlivosť o dieťa: 

Sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje rodičovi dieťaťa, pričom spočíva v zabezpečení formalizovanej starostlivosti o dieťa v čase prípravy rodiča na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce.

Usmernenie pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa k zabezpečeniu poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny - usmernenie, príloha - word, rtf 

Všeobecné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

 

Rodičia

 

Čítaj ďalej

Opatrovateľ detí

 

Čítaj ďalej

Zariadenia starostlivosti o deti

 

Čítaj ďalej

Otázky a odpovede

 

Čítaj ďalej