Hlavné menu


Zánik nároku

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku