Hlavné menu


Oprávnená osoba

Oprávnená osoba je:

  • matka, ktorá dieťa porodila,
  • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu