Hlavné menu


Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná:

  • preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a na jeho výplatu,
  • použiť príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa jej vyplatil, na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. 

  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku