Hlavné menu


Zánik nároku

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku